Ara
DİJİTAL DÖNÜŞÜM ve YAZILIM OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

FKA Destekli CMDP Projesi Kapsamında İlk Ziyaret Gerçekleştirildi

22.11.2022 12:27

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 2022 yılı CMDP kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Ulaş öncülüğünde, Üniversitemizde bulunan FKA destekli CMDP projesi kapsamının ilk ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Ulaş, Malatya FKA'dan gelen Aziz Kağan Güneş, Bilgi İşlem Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Karabatak, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Santur, Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uçar, Dr. Öğr. Üyesi Emre Çolak, Öğretim Görevlisi Hakan Güler katıldı.

Code 23 Fırat Yazılım Atölyesi projesi ile mühendislik eğitiminde her yıl Türkiye’de ilk 10 üniversite arasında yer alan Fırat Üniversitesinde, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgede yazılım kümelemesi oluşturulması için yazılım firmalarının maliyetlerini düşürecek Ar-Ge merkezinin kurulması ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın, 11. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda öncelikli bilişim alanlarında nitelikli personel istihdamını arttıracak 5 yıllık bir perspektif sunulmuştur. Proje hakkında verimli olması adına çizilecek yol haritası üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.