Ara
DİJİTAL DÖNÜŞÜM ve YAZILIM OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Fırat Açık kaynak Kod Akademisi

Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY - Open Source Software): Yazılımın kaynak kodunun incelenmesi, değiştirilmesi ve yazılımı elinde bulunduran kişinin yazılımı üçüncü kişilere ücretli veya ücretsiz dağıtabilmesini mümkün kılan bir yazılım modelidir. Fırat Üniversitesi, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri, Açık Kaynak kod toplulukları ve Açık Kaynak içerik üreticilerine destek olan akademik kadroları, idari yapıları ve potansiyeli yüksek öğrencileri ile nihai ürün üreten bir üniversitedir.

Fırat Üniversitesi olarak Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü olmak üzere toplamda 4000 öğrenciye eğitim verilmektedir. İlgili bölümlerde oluşturulan müfredat Açık Kaynak kod ağırlıklı olarak öğrencilere aktarılmaya çalışılmıştır. Ders içerikleri C, JAVA, PHP, PYTON, C# ve Laravel gibi Açık kaynak kod temelli olarak oluşturularak müfredatlar ile Açık Kaynak kod hakkında bilimsel farkındalık oluşturması hedeflenmiştir. Fırat Üniversitesi Açık Kaynak tecrübesi ve öğrenci potansiyeli ile 2020 yılında Fırat Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğünü kurarak reel faaliyete dönüştürmüştür.

F.Ü. Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğü bünyesinde tüm öğrencilerimizin katılımına açık bir “Fırat Açık kaynak Kod Akademisi” kurulmuştur. Bu akademi ile öğrencilerin dünyada yürütülen Açık Kaynak çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilecekleri seminerler düzenlenmektedir. Aynı zamanda bu akademi ile Açık Kaynak konusu altında bilgi sahibi olan öğrencilerin DDYO bünyesinde gerçekleştirilen reel Açık Kaynak projelerinde izleyici olarak veya geliştirici olarak görev almaları sağlanmaktadır.

iletişim için ddyo@firat.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.

 

https://dijitalalmanak.firat.edu.tr/ adresinden DDYO tarafından geliştirilen Açık Kaynak uygulamaların içeriklerine ulaşabilirsiniz.

27.06.2022 12:23

Hızlı Erişim